Podjetje SkyLabs d.o.o. sodeluje v konzorciju partnerjev, ki ga koordinira podjetje Gorenje d.o.o., pri sofinanciranem projektu (»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«):

RAZVOJ SAMOADAPTIVNIH GOSPODINJSKIH APARATOV NA OSNOVI PREBOJNIH TEHNOLOGIJ – SPOT

V okviru projekta SPOT bomo v konzorciju podjetij in raziskovalnih institucij
na osnovi poglobljenih raziskav in razvoja realizirali globalni tehnološki
preboj na področju ustvarjanja samoadaptivnosti gospodinjskih aparatov.
Razvite rešitve bodo omogočile, da bodo gospodinjski aparati sami zaznavali
ter prepoznavali ključne parametre ter nato samodejno prilagajali svoje
delovanje z uporabo naprednih tehnologij. Uporabnik bo v veliki meri
razbremenjen nastavljanja in upravljanja z napravami. Kakovost bivanja s
tovrstnimi napravami prihodnosti bo v določenih segmentih nepredstavljivo
višja glede na omejitve, ki smo jih vajeni na sedanji stopnji tehnologije.

SkyLabs d.o.o. v okviru projekta SPOT izvaja raziskave in razvoj v okviru
naslednje aktivnosti:

  • Avtomatizirana detekcija vrste in barve perila v pralnem in sušilnem
    stroju na osnovi VNIR/SWIR/FTIR tehnologij, ki se uporabljajo v
    vesoljski tehniki za opazovanje zemlje

V konzorciju se združuje 7 partnerjev, in sicer tri slovenske raziskovalne
institucije in štiri ključna inovativno naravnana podjetja, ki delujejo
interdisciplinarno in komplementarno. Z realizacijo projekta se bo občutno
okrepil konkurenčni položaj partnerjev konzorcija SPOT na globalnih trgih.
Vzpostavljena platforma tesnega sodelovanja raziskovalnih institucij z
gospodarstvom bo v okviru projekta ustvarila sinergije ter kritično maso
kompetenc, ki bodo omogočale resnične globalne razvojno-raziskovalne
preboje.

Vrednost projekta:3.009.937,00 EUR
Skupna odobrena subvencija:1.999.999,50 EUR
Odobrena subvencija za SkyLabs d.o.o.190.771,90 EUR
Trajanje projekta:od 1.9.2018 do 28.2.2021

Projekt delno sofinancirata Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na www.eu-skladi.si.