Predstavitev projekta »WIBRANT«

Podjetje SkyLabs d.o.o. je na javnem razpisu »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« kot koordinator pridobilo sofinanciranje za projekt:

Integrirana pametna opornica za spremljanje rehabilitacije in diagnosticiranje motenj v mišičnih funkcijah – WIBRANT

Cilj interdisciplinarnega projekta WIBRANT (št. operacije OP20.03527)je združiti medicinsko in tehnološko znanje, z namenom razviti najsodobnejši senzorski sistem v obliki pametne fleksibilne mišične opornice, ki bo omogočila izboljšano telediagnostiko in telerehebilitacijo številnih mišično skeletnih motenj ter bo hkrati tudi cenovno dostopna starejšim. Predlagani projekt se osredotoča na naslednje cilje:

  • Izdelava energijsko učinkovitega in robustnega nosilnega elektronskega podsistema z mikrokrmilnikom
  • Razvoj senzoričnega sistema, integriranega v nosilni pametni material
  • Zagotovitev varnega prenosa podatkov s poudarkom na varstvu zasebnost
  • Zagotoviti napredno analizo medicinskih podatkov v podporo diagnostiki
  • Omogočiti nove storitve telediagnostike in telerehabilitacije za zdravljenje starejših
  • Validiranje in demonstriranje prototipnega sistema v ustreznih okoljih
  • Priprava strategije za uspešno lansiranje produkta na trg po končanem projekta

Podjetje SkyLabs d.o.o. je skupaj s konzorcijskimi partnerji pričelo z razvojno raziskovalnimi aktivnostmi na projektu WIBRANT dne 1.10.2018, projekt pa se bo izvajal v skupnem trajanju 36 mesecev.

V skladu s projektnim planom in časovnico projekta, so bile v prvem poročevalnem obdobju M1–M5 uspešno izvedene aktivnosti, ki spadajo v 1. Fazo projekta, ki vključuje izvedbo industrijskih raziskav. Aktivnosti so potekale po predvidenih delovnih sklopih. Delovni sklop 1 (DS1) z naslovom »Konsolidacija sistemskih in uporabniških zahtev« je bil uspešno zaključen, aktivnosti delovnih sklopov 2 (DS2) z naslovom »Razvoj gibljive in nosljive opornice« in 3 (DS3) z naslovom »Razvoj programske opreme za spremljanje in diagnosticiranje« pa so bile izvedene v deležu, skladnem s časovnico.

V DS1 so bile tako izdelane analize in specifikacije o mišičnih funkcijah, motnjah in postopkih rehabilitacije, izdelana analiza obstoječih postopkov tenziomiografije (TMG), definirane visokonivojske specifikacije arhitekture sistema pametne mišične opornice, ter opredeljene tehnološke osnove komponent mišične opornice.

V DS2 so bile izvedene analize nosilnega materiala mišične opornice, analize senzorjev in koncepta senzorskega omrežja mišične opornice ter zasnova koncepta mikrokrmilniškega sistema ter komunikacijskega vmesnika mišične opornice.

V DS3 pa je bila izvedena analiza tehnologij strojnega učenja za učinkovito obdelavo podatkov, zajetih s senzorjev mišične opornice


Poleg podjetja SkyLabs d.o.o., ki vodi projekt, so ostali partnerji:

Inova IT d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Medicinska Fakulteta, Inštitut za športno medicino, Univerze v Mariboru.


Vrednost projekta: 2.560.000,00 EUR
Skupna odobrena subvencija: 1.894.400,00 EUR
Trajanje projekta: od 01.10.2018 do 30.09.2021

Projekt delno sofinancirata Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij na www.eu-skladi.si.