Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja

Program Akademije trajnostne in krožne transformacije

Trajanje programa: 03/2023 - 08/2023

Podjetje SkyLabs prehaja iz faze start up podjetja v mednarodno uspešno malo podjetje s področja vesoljskih tehnologij. Z rastjo podjetja se spreminja tudi njegova struktura in vodenje, ki postaja kompleksnejše. Za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje je potrebna ustrezna razvojna strategija, ki smo jo pripravljali v okviru tega projekta.

Trajnostna in krožna poslovna strategija SkyLabs 2023–2026 podrobno opredeljuje trajnostne in poslovne cilje glede rasti in razvoja podjetja ter strategijo z operativnimi zapisi strateških aktivnosti do zaključka leta 2026.


»Naložbo sofinancira Financira Evropska unija - NextGenerationEU«

CELOTNI PRORAČUN PROGRAMA
#pomoč po shemi de minimis
34.777,00 €

EU-FINANCIRANJE
34.770,00 €

Več informacij na www.noo.gov.si in www.evropskasredstva.si