Kratkovalovna infrardeča (SWIR) spektroskopija dobiva vedno večjo pozornost. Valovne dolžine SWIR so nevidne človeškemu očesu in tudi današnjim CCD ali CMOS slikovnim senzorjem, ki jih srečamo v komercialnih fotoaparatih oz. mobilnih telefonih. Za zaznavanje SWIR spektra so tako potrebni posebni senzorji, ki se poleg aplikacij satelitskega daljinskega zaznavanja uporabljajo v številnih različnih industrijskih panogah (prehrambena, kemična, farmacevtska, medicinska, petrokemična industrija, industrija polprevodnikov) kot tudi v ostalih panogah (kmetijstvo, varnost, reciklaža idr.). SWIR valovni spekter je še posebej obogaten z informacijami o načinu molekularnih vibracij, zaradi česar je to območje valovnih dolžin uporabno za aplikacije molekularne spektroskopije. Eden izmed možnih področij uporabe SWIR spektroskopije je tudi področje tekstila, natančneje identifikacije tipa tekstila s postopkom neinvazivne metode. Projekt NIRwaveBOX naslavlja razvoj uporabniku prijazne tehnologije na področju prepoznave tekstilnega materiala, ki bo omogočil trajnostno rabo, vzdrževanje in recikliranje tekstilnih izdelkov.

Trajanje projekta: 09/2023 - 03/2024