Predstavitev projekta »SOIL«

Podjetje SkyLabs d.o.o. je na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« pridobilo sofinanciranje za projekt :

Senzorski sistem za Oceno kvalitete zemlje – SOIL

V okviru projekta bomo skupaj s konzorcijskim partnerjem Inova IT d.o.o. izvedli razvoj novega produkta uporabnega za izvedbo natančnega kmetovanja, ki bo omogočalo zajem, brezžični prenos, analizo in prikaz ključnih podatkov za določitev kvalitete obdelovane zemlje. Produkt bo omogočal oceno vsebnosti dušika v zemlji, oceno vlažnosti in učinkovitosti fotosinteze, ki predstavljajo tri ključne faktorje za rodovitnost tal.

Razvoj novega senzorskega sistema za oceno kvalitete zemlje bo skupaj z integracijo podatkov zaledne strukture satelitskega daljinskega zaznavanja omogočil visoko natančnost kvantifikacije parametrov Zemljinega površja v podporo novim analitičnim orodjem, ki bodo zagotavljali trajnostno vzdrževanje kvalitete zemlje za optimalno pridelavo hrane. Ključni cilj projekta je »Učinkovitejša kmetijska pridelava in proizvodnja živil«  s področjem skupnega razvoja »Razvoj oz. uporaba naprednih tehnologij v pridelavi in predelavi hrane«.

Razvili bomo inovativno rešitev, ki bo omogočala analizo tal v realnem času, na podlagi katere bo uvedeno posredovanje ustreznih ukrepov za izboljšanje rodovitnosti in maksimalnega donosa analizirane obdelovalne zemlje. Sčasoma bo možno še povečati potencial predlagane rešitve z vzpostavljanjem modelov fotosinteze skozi čas, oceno in napovedovanjem kvalitete posevka ter izbiro optimalne kulture skozi sezono.

Predlagani projekt se osredotoča predvsem na naslednje cilje:

  • Razvoj novega senzorskega sistema za oceno kvalitete in trajnostno vzdrževanje zemlje za načrtovanje in predelavo hrane (spremljanje parametrov zemlje vključno s temperaturo, vlažnostjo, prisotnostjo dušika, fotosinteze)
  • Razvoj integracijske platforme, ki bo na osnovi parametrov zemlje in zaledne infrastrukture satelitskega zaznavanja omogočala ocenjevanje parametrov kvalitete zemlje na širše geografsko področje
  • Razvoj analitičnih orodij za izdelavo in optimizacijo gnojilnih načrtov, ki naslavljajo trajnostni vidik (zmanjševanje ogljičnega odtisa družbe) in maksimizacijo proizvodnje
  • Spodbujanje trajnostne pridelave hrane vrhunske kakovosti s povezanim poslovnim modelom, ki bo integriral institucije znanja s proizvajalci in gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige vrednosti, vključno z razvojem novih modelov trženja na domačem, evropskem in globalnem trgu.
  • Zagotavljanje dolgoročno vzdržnih pogojev za razvoj slovenskih kmetijskih praks
  • Vzpostavitev inovativne, kratke dobavne verige za lokalno, še posebej tudi za ekološko pridelana živila z zagotovljeno sledljivostjo od polja do mize
  • V okviru tržnih aktivnosti je predvidena usmeritev na trg kmetijskih svetovalcev, ki bodo s svojo usposobljenostjo zmanjševali potrebe kmetovalcev po tehničnem znanju potrebnem za upravljanje kmetijske proizvodnje

Podjetje SkyLabs d.o.o. je skupaj s konzorcijskim partnerjem Inova IT d.o.o. pričelo z razvojno raziskovalnimi aktivnostmi na projektu SOIL dne 9. 7. 2020, projekt pa se bo izvajal v skupnem trajanju 24 mesecev.

Vrednost projekta: 769.444,25 EUR

Skupna odobrena subvencija: 299.435,40 EUR

Trajanje projekta: od 9 .7. 2020 do 8 .7.2022

Projekt delno sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več informacij na www.eu-skladi.si.