SkyLabs d.o.o. received co-financing of eligible costs in 2021 - Voucher for obtaining certificates.
The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Union regional development fund.

Podjetje SkyLabs d.o.o. je v letu 2021 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - Vavčer za pridobitev certifikatov.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.