Pilotno-demonstracijski (PD) projekt zajema vzpostavitev in demonstracijo delovanja energetsko učinkovitega »naprednega inteligentnega zemeljskega informacijskega sistema« (NIZIS). S tem naslavlja prihodnje potrebe vesoljske industrije po infrastrukturni rešitvi, ki bi ne zgolj vzpostavila satelitsko povezavo in pretakala surove podatke (kot npr. aktualne zemeljske postaje, ki jih ponuja Amazon), temveč bi te podatke tudi vsebinsko obdelala ter omogočila neposredno komunikacijo oz. nadzor z zakupljenimi satelitskimi platformami. NIZIS je odgovor in rešitev teh prihodnjih potreb vesoljske industrije, ki je ena izmed redkih gospodarskih panog, ki v zadnjih 50 letih dosega konstantno letno gospodarsko rast in pomeni eno izmed ključnih panog tako za izboljšanje življenjskega standarda nasploh kot za mitigacijo podnebnih sprememb na Zemlji.

Trajanje projekta: 02/2023 - 12/2026